พิมพ์หน้านี้ - ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]

CoMMuNiTY Of ThAiBoYsLoVE

Boy's love => Boy's love story => ข้อความที่เริ่มโดย: inimeg ที่ 05-04-2007 01:23:36

หัวข้อ: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: inimeg ที่ 05-04-2007 01:23:36
อ้างถึง
มารยาทในการขอคัดลอกบทความเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อ ขอให้ บอกแหล่งที่จะนำไปเผยแพร่อย่างชัดเจนและสามารถให้เจ้าของบทความเข้าไปดูได้ด้วยนะครับ ซึ่งเป็นมารยาทที่พึงกระทำกับทุกๆ บทความ ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องลิขสิทธิ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น


สวัสดีครับ พี่น้องเล้าเป็ดทุกๆ ท่าน หลังจากที่ลองเอาข้อมูลดิบๆ มาโพสต์ไปก่อนหน้านี้แล้ว ดูมันกว้างและคลุมเครือไป อ่านแล้วเข้าใจยาก ไม่เจาะจงเนื้อหาให้เข้ากันกับ “วรรณกรรมออนไลน์” ที่จั่วหัวเอาไว้ วันนี้ฤกษ์งามยามดี เลยขอเอามาปัดฝุ่นเรียบเรียงใหม่อีกครั้ง จะได้อ่านแล้วทำความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น และตรงประเด็นมากขึ้นกว่าเดิม เผื่อจะใช้เป็นประโยชน์ในการอ้างอิง หรือเป็นแนวทางอื่นๆได้

เรื่องของวรรณกรรม จัดว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ให้ทั้งความบันเทิง บันทึกสภาพแวดล้อมในขณะนั้นๆ หรือแม้กระทั่งเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต วรรณกรรมจัดว่าเป็นสิ่งที่เติบโตไปตามสังคมและกาลเวลาเสมอ และในปัจจุบันการเชื่อมต่อโลกไร้พรมแดนเข้าด้วยกันทำให้ช่องทางในการนำเสนอวรรณกรรมมีมากขึ้นและง่ายต่อการเข้าถึง จึงก่อให้เกิดวรรณกรรมรูปแบบใหม่ขึ้นมานั่นคือ “วรรณกรรมออนไลน์”

มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร แค่เปลี่ยนวิธีการนำเสนอจากเดิม มนุษย์ใช้วิธีการบอกเล่าต่อๆ กันมาในรูปแบบนิทาน ก็เปลี่ยนมาใช้ใบลาน กระดาษ วรรณกรรมออนไลน์จึงเป็นเพียงแค่เปลี่ยนสื่อของวรรณกรรมจากยุคกระดาษมาเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นเอง นี่แล่ะครับ จึงทำให้เกิดปัญหาตามมา เป็นที่มาของกระทู้นี้นั่นก็คือ “การละเมิดลิขสิทธิ์”

หลายต่อหลายคน “ไม่รู้” และ “ไม่เข้าใจ” ในกฎหมายลิขสิทธิ์ เมื่อเกิดปัญหาก็มักจะใช้สองคำนี้เป็นข้ออ้าง ซึ่งในทางกฎหมายไม่รับฟังข้ออ้างนี้ครับ (ประชาชนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย = ต้องรู้และเข้าใจถึงจะทำได้ถูกต้อง เป็นการบังคับกลายๆ ว่าคุณต้องศึกษากฎหมายนะ แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถทำได้ จึงมีอาชีพ “เนติบริกร” เอาไว้ให้พวกเราได้ใช้กันไงครับ)

ทีนี้เลยต้องสรุปให้ฟังง่ายๆ เอาไว้ในที่นี้ โดยจะแบ่งออกเป็น
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. วรรณกรรมออนไลน์ การคุ้มครอง

เอาแบบเน้นๆ สั้นๆ ง่ายๆ ให้เข้าใจกันพอดูแลตัวเองได้ว่า ไม่ไปพลาดเหยียบเท้าใคร หรือให้ใครมาเหยียบเท้าครับ


1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ตามพรบ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔ ได้ให้ความหมายของคำต่างๆ ดังนี้

“ลิขสิทธิ์” หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใดๆ ตาม พระราชบัญญัตินี้ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น

“วรรณกรรม” หมายความว่า งานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย

“ผู้สร้างสรรค์” หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้


ลิขสิทธิ์ จัดว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง เป็นการแสดงออกซึ่งความคิดให้ปรากฏออกมาเป็นงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 9 ประเภท ได้แก่งานวรรณกรรม (หนังสือ) งานนาฏกรรม (ท่ารำ, ท่าเต้น) งานศิลปกรรม (ภาพวาด, งานพิมพ์) งานดนตรีกรรม (เนื้อร้อง, ทำนอง) งานโสตวัสดุ (เทป, ซีดี) งานแพร่เสียง แพร่ภาพ งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทำงาน  หรือแนวความคิด  หลักการ  การค้นพบ  หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์  หรือคณิตศาสตร์

ถ้าพูดกันง่ายๆ คือความเป็นผู้รับผิดชอบในงานนั้นๆ ครับ แต่ก็แล้วแต่ว่า ผู้สร้างสรรค์จะให้สิทธิ์ใดๆ ไปบ้าง เช่น สำนักพิมพ์ ได้สิทธิ์ในการจัดพิมพ์ จัดทำรูปเล่ม และนำออกโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือจัดจำหน่าย แต่ไม่มีสิทธิ์ดัดแปลงแก้ไขเนื้อหา นั่นคือเป็นสิทธิ์ทางผู้เขียนสงวนไว้ให้กับตัวเองเท่านั้น

ส่วนสิ่งที่ยกเว้นไม่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ก็เห็นจะเป็น ข่าวสาร ข้อเท็จจริง กฎหมาย หนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานราชการ คำสั่ง คำพิพากษาของศาล


ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 การเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เว้นแต่
•   1.1 วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
•   1.2 ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท (ตรงนี้ต้องเป็นการได้รับมาอย่างถูกต้อง เช่น การซื้อ หรือมีผู้ซื้อมาให้ หรือ เจ้าของให้มา ไม่เกี่ยวกับการโหลดบิท เอาแผ่นผีมาก็อปปี้)
•   1.3 ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
•   1.4 เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
•   1.5 ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงาน ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
•   1.6 ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ โดยผู้สอนเพื่อประโยชน์ ในการสอนของตน อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
•   1.7 ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือทำบทสรุปโดยผู้สอน หรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไร
•   1.8 นำงานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
หัวข้อ: Re: ความรู้ : วรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ควรรู้ (ผู้โพสต์และผู้เขียนควรอ่าน)
เริ่มหัวข้อโดย: inimeg ที่ 05-04-2007 01:26:09
พอจะเข้าใจกันขึ้นมาบ้างแล้วหรือยังครับ ว่าลิขสิทธิ์นั้นเป็นยังไงบ้างเอ่ย ทีนี้มาในส่วนของ “วรรณกรรมออนไลน์” กันบ้าง

2. วรรณกรรมออนไลน์ การคุ้มครอง


งานวรรณกรรมเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ ลิขสิทธิ์ 2537 ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองทันทีที่ได้สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน และเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารจัดการสิทธิของตน ซึ่งได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ กับอีกห้าสิบปีภายหลังผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ถ้าผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ลิขสิทธิ์ในงานนั้นจะมี อายุการคุ้มครอง 50 ปี นับจากสร้างสรรค์หรือโฆษณา ดังนั้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดแก่งานอันมีลิขสิทธิ์จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนมิฉะนั้นอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

พูดง่ายๆ ว่า ถ้าเราสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาแล้ว ไม่ว่าจะ เขียนบนกระดาษก่อนแล้วเอามาพิมพ์ใส่คอมทีหลัง หรือพิมพ์กันสดๆ บนคอมนี้ก็ตาม งานเขียนของเราก็ได้รับการคุ้มครองทันทีทันใดแล้วครับ คุ้มครองตลอดทั้งชีวิตเรา แถมยังให้ผลประโยชน์กับลูกหลานเราไปอีกตั้ง 50 ปี เกิดนิยายขายดีๆ แบบ Harry Potter ขึ้นมาก็ เยส... ลูกๆ ป้า JK. นี่น่าอิจฉาขึ้นมาเลยครับ

สมมติว่าเขียนไว้แล้ว ไม่ได้เอาออกมาให้ใครอ่านในเน็ต แต่มีคนเอาไปโพสต์แอบอ้าง อันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปครับว่าจริงหรือเท็จ

ในกรณีนี้ไม่คุ้มครองในเรื่องของ “พล็อต” หรือ “โครงเรื่อง” ที่ได้วางเอาไว้ แต่ยังไม่ได้เขียนออกมา บังเอิญว่าเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเขาเอาไปเขียนมาได้ก่อน ไม่คุ้มครองนะครับ ต้องเริ่มเขียนมาแล้วเท่านั้น แต่... ก็จะคุ้มครองเฉพาะเท่าที่เขียน พล็อตหลังจากนั้นจะไปอ้างว่า คนที่เขียนไปก่อนลอกความคิดมาไม่ได้ครับ

ในกรณีที่ให้สำนักพิมพ์ไปพิมพ์จำนวน 3000 เล่ม แต่ปรากฏว่า สนพ. พิมพ์เกินมา 1000 เล่ม เราสามารถเอาผิดเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ ได้เฉพาะเล่มที่เกินเท่านั้นนะครับ


แล้วถ้าเราถูกนำเอาผลงานไปแอบอ้างแล้วล่ะ จะทำยังไงดีเอ่ย... อันนี้หลายคนอาจจะสงสัย ตามก้นต๊อบมา เดี๋ยวพาไปดู

ขั้นแรกนำหลักฐานการละเมิดลิขสิทธิ์พร้อมทั้งหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เข้าแจ้งความกับทางตำรวจ ถ้าเจอบนเว็บ ติดต่อเว็บมาสเตอร์ก่อนก็ดีครับ ให้เขาเก็บหลักฐานไว้ให้ ถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็ฟ้องฐานร่วมกันละเมิดเลยครับ

แต่ปัญหาคือ นักเขียนบางคนไม่ได้แจ้งหลักฐานจดลิขสิทธิ์เอาไว้ ไม่เป็นไรครับ ถ้าเรามี 1. กระดาษที่เราได้เขียนนิยายของเราเอาไว้ มันจะยับยู่ยี่ขนาดไหน เก่าโทรม หรือยู่ท้ายรายงาน หรือช่องว่างระหว่างหน้าของหนังสือเรียนก็แบกไปเถอะครับ หรือถ้ามีอยู่บนคอมแล้ว ก่อนจะถูกละเมิด แสดงว่าเราต้องเคยโพสต์ลงที่ไหนสักแห่งก่อน ขอหลักฐานการโพสต์จาก เว็บมาสเตอร์ที่เราลงไว้ด้วยครับ วันเวลาที่เราลง จะช่วยให้พิสูจน์ได้ง่ายขึ้น เพราะถ้าเราลงก่อน แสดงว่าเราอาจจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ (ยกเว้นคุณจะขโมยเขามาลงก่อนนะ)

จากนั้นที่เหลือก็ตามกระบวนการกฎหมาย


ที่สำคัญเลยก็คือ จะต้องแจ้งความภายใน 3 เดือนนับจากวันที่รู้ว่ามีการละเมิด (รู้นะครับ ไม่ใช่ วันที่ทำ) อาจจะทำมานานแล้วก็ได้ แต่เราพึ่งรู้ ถ้าเกินนั้นถือว่าขาดอายุความครับ


ไม่ต้องห่วงครับ คดีนี้ไม่หนักหน่วง ยอมความได้ โทษไม่หนัก แต่ก็เป็นโทษอาญา โดนเข้าไปก็รับราชการไม่ได้ เป็นสส. ไม่ได้ (ไม่ใช่ความผิดลหุโทษ แต่มีโทษเบาะๆ) เท่านั้นเองครับ โทษอาจจะแค่ปรับไม่กี่สิบบาท
ส่วนนักเขียนคนไหนที่มีผลงานแล้วอยากจะแจ้งจดลิขสิทธิ์ก็ ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้ครับ

๑.   แบบ ลข. ๐๑ จำนวน ๒ ชุด
๒. สำเนาผลงานลิขสิทธิ์ จำนวน ๑ ชุด
๓. กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดาใช้สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
๔. กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันออกหนังสือรับรอง
๕. กรณีตั้งตัวแทนหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นขอ ใช้สำเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนหรือหนังสือมอบอำนาจติดอาการแสตมป์ ๓๐ บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจ
๖. หน่วยงานหรือองค์กร ของรัฐบาล ใช้สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๗. มูลนิธิ ใช้สำเนาหนังสือการจดทะเบียนตั้งมูลนิธิ (สำเนาทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)

ดาวโหลดเอกสารได้จากที่นี่ครับ
http://www.ipthailand.org/dip/index.php

ปล. สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บของกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับ
หัวข้อ: Re: ความรู้ : วรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ควรรู้ (ผู้โพสต์และผู้เขียนควรอ่าน)
เริ่มหัวข้อโดย: inimeg ที่ 05-04-2007 01:36:26
จุดที่สำคัญสำหรับคนโพสต์อีกจุดหนึ่ง

นั่นคือเห็นหลายๆ กรณีที่มีนิยายพิมพ์ผิด ตกหล่น เลยเกิดความหวังดีแก้ไขให้ ในส่วนนั้น ถ้า คนเขียนเห็นดีเห็นงาม ก็ไม่เป็นไร แต่จริงๆ แล้ว การกระทำนั้น เข้าข่าย "การดัดแปลง, แก้ไข" เว้นแต่ว่าได้ขออนุญาตคนเขียนแล้วว่า จะขอแก้คำผิด กับที่พิมพ์ตกให้นะ

การนำไปเผยแพร่
ในบางที และบางกรณี หลายคนมักจะสับสนว่า "ไม่ได้ทำไปเพื่อการค้า ถือว่าไม่ผิืด" เป็นการเข้าใจที่ผิดพลาดอย่างมหันต์ สามารถทำให้ท่านขึ้นโรงขึ้นศาลได้เลยนะครับถ้าตะแบงแบบนี้

ลองคิดดูว่า หากเราเป็นผู้ผลิตน้ำบรรจุขวดจำหน่ายในรสชาติและส่วนผสมเฉพาะของเรา แต่มีคู่แข่ง ทำมาแบบเดียวกัน แต่แจกฟรีเลย มันมีผลกระทบกับเราไหมครับ แม้ไม่ได้ทำเพื่อการค้า แต่ก็ส่งผลลบต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ผิดเต็มๆ ครับ

ซึ่งผมได้บอกข้อยกเว้นเอาไว้แล้วว่าอย่างไหนทำได้ อย่างไหนทำไม่ได้


แล้วก็เรื่องการนำเอานิยายไปโพสต์ตามที่ต่างๆ โดยไม่ได้บอกเจ้าของผลงาน นอกจากจะผิดกฏหมายแล้วยังเสียมารยาทต่อคนเขียนอีกด้วยครับ มันก็เหมือนกับขโมยเอาต้นไม้หน้าบ้านเขาไปปลูกหน้าบ้านเรานั่นแล่ะครับ

คนเขียนก็อยากให้คนอ่านได้อ่าน ได้พูดถึง การแอบนำไปโพสต์ลับหลังโดยคนเขียนไม่รู้ ยังมีหน้ามาบอกว่า "พี่น่าจะภูมิใจนะ มีคนชอบ" ไอ้ภูมิใจก็ส่วนหนึ่ง แต่แค่บอกว่า จะเอาไปโพสต์ที่นั่นที่นี่นะ คนเขียนจะได้ตามไปดูว่าคนอ่านคิดยังไง ชอบไหม มันก็จะดีกว่าไม่ใช่เหรอ

โดยเฉพาะนิยายบางเรื่องที่มีเฉพาะในเล้าเท่านั้น

หัวกระทู้นี้ก็โด่เด่บอกอยู่แล้วว่าให้อ่าน ยังทำเมิน ไม่รู้ร้อนหนาว ขโมยเอาไปโพสต์ในเว็บบอร์ดบางเว็บ ซึ่งผมก็ได้ไปทวงถามแทนคนเขียนแล้วว่าได้ขอมาก่อนหรือเปล่าก็เงียบหาย อย่าให้บอกนะว่าที่ไหน


ใครที่อ่านมาถึงตรงนี้ก็โปรดช่วยทำความเข้าใจด้วยนะครับว่า มันผิด... ทั้งกฏหมาย และต่อคนเขียนด้วย

อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆ ครับ ขอบคุณที่อ่านจนจบ


----------------------------------------------------


สำหรับกระต๊อบเองแล้ว....

ใช้วิธีการส่งเมล์ตอนที่อัพเดท และใส่รายละเอียดการอัพเดทเข้าไปว่าที่เว็บไหนบ้างครับ เพื่อป้องกันไว้ก่อน

เวลาที่โดนลอกไป เราจะได้พิสูจน์สิทธิ์ได้ง่ายขึ้นครับ เพราะคนที่ลอกไปเขาต้องเอาลงช้ากว่าเราเสมออยู่แล้ว

หัวข้อ: Re: ความรู้ : วรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ควรรู้ (ผู้โพสต์และผู้เขียนควรอ่าน)
เริ่มหัวข้อโดย: bass ที่ 12-04-2007 08:59:31
ผมจาจด ทะเบียน สมรส ครับแต่ปัญหา มานคือ เขาไม่ให้ จด กะ เพศ เดียวกาน :laugh3: :laugh3: :laugh3: :laugh3: :laugh3: :laugh3:
หัวข้อ: Re: ความรู้ : วรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ควรรู้ (ผู้โพสต์และผู้เขียนควรอ่าน)
เริ่มหัวข้อโดย: inimeg ที่ 12-04-2007 10:23:25
พี่บาสหาคนมาจดด้วยให้ได้ก่อนเหอะ

อิอิอิ
หัวข้อ: Re: ความรู้ : วรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ควรรู้ (ผู้โพสต์และผู้เขียนควรอ่าน)
เริ่มหัวข้อโดย: bass ที่ 12-04-2007 11:41:15
กราต๊อบ แรงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง


เด่ว หาเอา แถวๆๆๆนี้ก็ได้ ชิชะ ชิชะ  :o :o :o :o
หัวข้อ: Re: ความรู้ : วรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ควรรู้ (ผู้โพสต์และผู้เขียนควรอ่าน)
เริ่มหัวข้อโดย: NeN~ ที่ 17-04-2007 21:29:24
แอบขำเรปข้างบน 555+

อ่านแล้วได้รอยหยักในสมองเพิ่มมาเยอะเลย ขอบคุณทั่นกระต๊อบมากฮะ  :yeb:

ไอ้เรื่องที่ว่าไปเจอข่าวลอกผลงานมาแล้วหมั่นไส้เน่ป๋มว่าคุ้นๆนะเนี่ย เหอๆๆ  :interest:
หัวข้อ: Re: ความรู้ : วรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ควรรู้ (ผู้โพสต์และผู้เขียนควรอ่าน)
เริ่มหัวข้อโดย: inimeg ที่ 17-04-2007 21:58:43
ก่อนบอร์ดจะเจ๊ง...

ต๊อบพูดถึงกรณีศึกษา ของคิงเพนกวิ้น ท่าน DD. ท่านชา  และของใครไม่ทราบเหมอืนกันในเด็กดี หุๆ แต่ลืมไปแล้ว....

หุๆ เอางี้ครับ ลองไปหาดูในเว็บเก่าๆ นานๆ แล้วล่ะครับ
หัวข้อ: Re: ความรู้ : วรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ควรรู้ (ผู้โพสต์และผู้เขียนควรอ่าน)
เริ่มหัวข้อโดย: NeN~ ที่ 17-04-2007 22:11:12
อันเดวกะที่ป๋มคิดอยู่จริงๆด้วย ขอบคุณมาที่มาตอบนะคับ  :yeb:
หัวข้อ: Re: ความรู้ : วรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ควรรู้ (ผู้โพสต์และผู้เขียนควรอ่าน)
เริ่มหัวข้อโดย: Abracadabra ที่ 08-05-2007 19:38:38
เป็นกระทู้ที่มีความรู้มากๆครับ o13
หัวข้อ: Re: ความรู้ : วรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ควรรู้ (ผู้โพสต์และผู้เขียนควรอ่าน)
เริ่มหัวข้อโดย: อย่ามอง..ด้วยสายตาแบบนั้น ที่ 28-05-2007 20:35:53
กระทู้ดีมีสาร ป๋ม+1 ให้เยย o14
หัวข้อ: Re: ความรู้ : วรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ควรรู้ (ผู้โพสต์และผู้เขียนควรอ่าน)
เริ่มหัวข้อโดย: ^^sky^^ ที่ 04-10-2007 08:52:48
มีสาระใช้ได้เลย

มันก็เป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับตัวเองดี
ขอบคุณค๊าบ  o13
หัวข้อ: Re: ความรู้ : วรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ควรรู้ (ผู้โพสต์และผู้เขียนควรอ่าน)
เริ่มหัวข้อโดย: kukuki ที่ 18-02-2008 22:58:45
ขอโทษคับ เอ่ พอดี ผมเด็กใหม่ เห็นว่า กระทู้นี้น่าสนใจดี มีสาระ
แต่ชอบ มุขทะเบียนสมรสอ่ะ  อยากจดกะเค้ามั่ง  แหะๆๆ
หัวข้อ: Re: ความรู้ : วรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ควรรู้ (ผู้โพสต์และผู้เขียนควรอ่าน) เพิ่มเติม
เริ่มหัวข้อโดย: abcd ที่ 25-04-2008 12:00:25
พอดีกำลังปรับปรุงย้ายทู้อยู่บังเอิญเหลือบไปเห็นทู้ดีมีสาระของน้องต๊อบเข้า
และคิดว่าเป็นสิ่งที่นักเขียนและผู้อ่านในห้องนิยายควรจะได้รับรู้ เลยขอย้ายจากห้องพูดคุยมาไว้ในห้องนิยายนะจ๊ะ :กอด1:
หัวข้อ: Re: ความรู้ : วรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ควรรู้ (ผู้โพสต์และผู้เขียนควรอ่าน) เพิ่มเติม
เริ่มหัวข้อโดย: archi_10_001 ที่ 25-04-2008 16:15:46
ขอบคุณมากมายเจ้าค่ะ ได้สาระมากๆ....กำลังพยายามค้นหาข้อมูลอยู่พอดีเลยทีเดียว
หัวข้อ: Re: ความรู้ : วรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ควรรู้ (ผู้โพสต์และผู้เขียนควรอ่าน) เพิ่มเติม
เริ่มหัวข้อโดย: kuwa[R]i... ที่ 29-04-2008 08:33:12
เขียนนิยายมาหลายปี เพิ่งจะรู้นี่แหละค่ะว่างานของเราได้รับสิทธิ์ตั้งแต่โพสลงเน็ต

มีความรู้มากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุรกระต๊อบ

ถ้าเราจะขออนุญาตคัดลอกบทความนี้ไปเผยแพร่ในบลอคส่วนตัวของเราเองจะได้หรือเปล่าคะ? แน่นอนว่าจะให้เครดิตอยู่แล้วค่ะ แต่ไม่ทราบว่าถ้าทำ link โดยตรงมาเวบนี้จะได้หรือไม่? ถ้าไม่เหมาะก็จะลงชื่อเฉยๆค่ะ เพราะเคยโดนลอกมาแล้วรู้สึกเจ็บแค้นจริงๆ จะเอาบทความนี้ไปขู่พวกเด็กไร้สามัญสำนึกสมัยนี้น่ะ

รบกวนตอบด้วยนะคะ
หัวข้อ: Re: ความรู้ : วรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ควรรู้ (ผู้โพสต์และผู้เขียนควรอ่าน) เพิ่มเติม
เริ่มหัวข้อโดย: abcd ที่ 29-04-2008 14:35:50
น้องต๊อบจายดีอยู่แว้ว ให้เครดิตน้องต๊อบว่าเ็ป็นผู้จัดทำรวบรวมแย้วก็ทำลิงค์มาที่นี่  :กอด1:
หัวข้อ: Re: ความรู้ : วรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ควรรู้ (ผู้โพสต์และผู้เขียนควรอ่าน) เพิ่มเติม
เริ่มหัวข้อโดย: inimeg ที่ 29-04-2008 16:04:50
"คุ้มครองตั้งแต่เริ่มสร้างผลงาน" แล้วครับ เพียงแต่ยุ่งยากตอนพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเท่านั้นเอง เช่นเขียนบนกระดาษเอาไว้ก่อน


ปล. ไม่คุ้มครองในพล็อตเรื่องที่คิดเอาไว้ (กรณีที่วางพล็อตนิยายไว้ แต่มีคนเอาไปเขียนเป็นนิยายจนจบก่อน) / สิ่งที่ยังไม่ได้รังสรรค์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือประดิษฐ์ขึ้นมา แต่อ้างว่าได้คิดไว้ก่อนแล้ว (ให้ความคุ้มครองกรณีออกแบบเอาไว้แต่ยังไม่ได้ลงมือสร้าง)/ปล. ให้เครดิตตามสะดวกใจครับผมเอาแบบที่พี่แน๋วว่าก็ได้ ยินดีครับที่บทความได้มีประโยชน์บ้าง
หัวข้อ: Re: ความรู้ : วรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ควรรู้ (ผู้โพสต์และผู้เขียนควรอ่าน) เพิ่มเติม
เริ่มหัวข้อโดย: christiyaturnm ที่ 11-06-2008 14:38:43
 :m29:

ยุ่งยากวุ่นวายนิดหน่อย

แต่ก็จำเป็นต้องรู้ไว้เพื่อรักษาสิทธิของเราเนอะ
จริงไหม

 o13

ขอบคุณนายกระต็อบคร๊าบ
หัวข้อ: Re: ความรู้ : วรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ควรรู้ (ผู้โพสต์และผู้เขียนควรอ่าน) เพิ่มเติม
เริ่มหัวข้อโดย: bowjung ที่ 14-07-2008 13:25:06
ขอเอาไปโพสไว้ในบล๊อคฟิคชั่นเราเหมือนกันนะคะ จะให้เครดิตตามที่คุณต๊อบได้ว่าไว้

ยังไม่เคยโดน(มั้งคะ)(หรือจะโดนแบบไม่รู้ตัวหว่า?) ขอบคุณมากค่ะ  :pig4:
หัวข้อ: Re: ความรู้ : วรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ควรรู้ (ผู้โพสต์และผู้เขียนควรอ่าน) เพิ่มเติม
เริ่มหัวข้อโดย: ฿oomb@b@ ที่ 14-07-2008 20:47:26
โห ได้ความรู้เพิ่มอีกนะเนี่ย

ขอบคุณกระต๊อบมากนะครับที่เอาสาระดีมาฝากกัน

บูมให้ +1 เลยละกันครับ
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: inimeg ที่ 16-07-2008 22:49:55
ขอบคุณครับผม เรียบเรียงใหม่ ให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วนะครับ
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: oa_ko ที่ 19-07-2008 04:26:45
แหะ แหะ แหะ แหะ       :m23:

สิงบอร์ดอยู่นาน  แต่เพิ่งเข้ามาอ่านอ่ะ

แบบว่า  แบบว่า   เราม่ะได้ copy ไปลงไว้ที่ไหน   แต่  copy  เก็บไว้ในเครื่อง  แล้วก็ ปริ้นท์ ออกมาเก็บไว้นอนอ่านอ่ะ  มานผิดอ่ะป่าวอ่ะ   แล้วก็เคยมีส่งไฟล์ไปให้เพื่อนสนิท (1 คน) กะน้องสาว  อ่านด้วยอ่ะ  เพราะเพื่อนเราเข้าบอร์ดม่ะได้อ่ะ  (ไม่รู้ทำไม)   แต่ส่วนน้องเราน่าจะสิงอยู่ในบอร์ดอ่ะ   แต่ยางม่ะโผล่หัวออกมามั้ง           

เป็นการกระทำที่ม่ะสมควรอ่ะป่าว    :o
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: oa_ko ที่ 19-07-2008 04:36:57
 :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o

อย่าเพิ่งแบนกันน้า   ผิดพลาดประการใดเตือนกานก่อนเน้อ     :m15: :m15: :m15: :m15: :m15: :m15:

ถ้าถูกแบนม่ะได้เข้าเล้าอ่ะ   ขาดใจตายแน่เรย   :serius2: :sad2::serius2: :sad2::serius2: :sad2::serius2: :sad2:
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: inimeg ที่ 19-07-2008 11:34:19
ผิดมันก็ผิดนะ แต่คนเขียนเขาไม่ว่าหรอก ต๊อบเองก็ไม่คิดจะเอาเรื่องอะไร ก็แค่เอาไว้อ่าน มันหยุมหยิมครับ ดีซะอีกมีคนเอาไปอ่าน มันไม่เหมือนกับการแอบอ้างเอาไปเป็นเจ้าของ แบบนั้นมันน่าโมโหครับ


ไม่ต้องซีเรียสหรอกครับ ทำได้ แต่ก็ระวังคนอื่นมาเห็นหน่อยก็ดีครับ เนื้อหามันล่อแหลม หุๆ
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: oa_ko ที่ 19-07-2008 21:42:14
เค้ายังรออ่านคาสโนว่าของตัวเองอยู่น้า

 :m13:

ส่วนไอ้เรื่องเอาไว้อ่านน่ะ   ก็รอให้มีการพิมพ์เป็นเล่มอยู่ด้วยอ่ะ   จะได้สอยเอามาขึ้นหิ้งบูชา    :o8:
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: M@5teR I[K][K]I ที่ 13-09-2008 08:09:10
อิอิ....ป๋มเคยโดนคนถามด้วยว่าเอางานคนอื่นไป Post แล้วขออนุญาตหรือเปล่า


เคืองอย่่างแรงงับ


เพราะป๋มลงไปแล้วว่า ขอมาแล้ว


สุดท้ายป๋มเอาหลักฐานไป Post แปะไว้ในหน้านั้นเลย......(พวกงานที่เป็น SUB อ่ะงับ)


ปล.เรื่องนิยายสนใจเอาไป Post เหมือนกันงับ....แต่ไม่เอาดีกว่า....เด๋ว ท่านผู้นั้นเข้ามาก่อกวนในนี้.....(T T)
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: aoi ที่ 23-09-2008 23:17:43
อ่า ได้ความรู้มากๆๆ เพราะก้เพิ่งหัดเขียนครับ (เยีนแต่fiction Jrock -*-X) อ่า ตั้งใจว่าจะเขียนนิยายแบบออริจินอลมาดพสให้อ่านพอดีเลย...


ขอบคุณมากๆครับ


ปล.ตามเซ็งเป้ดมาเจอบอร์ดนี้ละ ช้าไปไหมเนี่ย ดีเลย์มากมายยยย........ขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับบบบบ


 :m13:
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: ที่ปรึกษาไอทีขั้นต้น ที่ 28-10-2008 14:19:43
ต้องระวังกันไว้ให้มาก อย่างการเอารูปคนอื่นมาโพส ก็ถือเป็นความผิดด้วยนะถ้าไม่ได้รับอนุญาต
บางทีเราก็เผลอๆคิดว่าจะไม่มีอะไร บางทีก็เสียความรู้สึกกันไปเลย
ลองดูกระทู้นี้เป็นตัวอย่าง
http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A7021041/A7021041.html
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: nook_kt_ ที่ 01-11-2008 22:19:51
ความรู้แต้ๆเลยนะเนี่ย

^____________^
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: Ice_Iris ที่ 15-11-2008 09:47:16
รับทราบแล้วเปลี่ยน

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ขอรับ o13
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: faareeyong ที่ 04-01-2009 21:31:28

 o13  ความรู้ๆ o22

เราเคยเจอ

แบบว่า เรื่องลอกพล็อตเรื่องกันอ่ะ  แล้วมาโพสว่ากันไปว่ากันมา :angry2:
สรุปบอร์ดนั้นต้องปิดเพราะมันวุ่นวายมาก ไม่มีใครยอมใคร อันนี้เราก็เข้าใจความรู้สึกน่ะ :เฮ้อ:

สู้ๆต่อไป คนโพส คนแต่ง
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: fannan ที่ 18-02-2009 20:38:15
ได้รับความรู้แล้วความเข้าใจไปเต็มๆๆขอบคุณคับที่มาให้สาระความรู้แบบนี้
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: oaw_eang ที่ 01-03-2009 22:29:04

หวัดดีเพื่อนๆ น้อง ๆ ทุกคน

เจ๊หมวยยิ้ม  :    o14

เจ๊หมวยเองจ้า   :o8: ผู้ประพันธ์นิยาย daddy's love แนวบอยเลิฟ  ตัวจริงเสียงจริง

วันนี้เจ๊หมวยมีเรื่องมาปรึกษา  จำเป็นต้องปรึกษาที่นี่  เพราะที่เล้าเป็ดแห่งนี้  เป็นที่ที่เจ๊หมวยนำนิยายเรื่องเจ้านายจ๊ะจ๋ามาโพสเป็นที่แรกและที่เดียว  ซึ่งหลังจากนำเรื่องนี้มาเผยแพร่ที่นี่  เจ๊หมวยก็ได้แฟนคลับตอบรับ และตามไปเยี่ยมที่บ้านพ่อเยอะเลย  ขอขอบคุณผู้ดูแลเล้าเป็ดทุกท่านมา ณ ที่นี่

เจ๊หมวยหน้าเครียด :   o12

วันนี้เจ๊หมวยมีปัญหาเล็กน้อย  ซึ่งต้องเปิดประเด็นหารือกับน้องๆ   เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเจ้านายจ๊ะจ๋า  ตอนแรกโพสลงไปในกระทู้เจ้านาย  นึกขึ้นได้ว่านิยายโพสจบแล้วไม่ค่อยมีคนเข้าไปอ่าน  เลยเข้ามาเปิดกระทู้ใหม่ที่นี่

เพราะกฏ 3 ข้อนี้ ทำให้เจ๊หมวยตัดสินใจนำนิยายเรื่องนี้ออกจากบ้านพ่อ

1.ห้ามมิให้ละเมิดสิทธิส่วนตัวของคนแต่งและบุคคลในเรื่องทั้งหมด
2.ห้ามมิให้โพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมและเกิดความขัดแย้ง
3.การนำเรื่อง ข้อความ รูปภาพมาโพส หรือนำข้อความใดๆไปโพสที่นี่หรือที่อื่นๆ กรุณาพยายามติดต่อขออนุญาตเจ้าของเรื่องก่อนนะครับ


ในฐานะผู้เขียนเข้าใจดีว่าทำไมเจ้าของบอร์ดและผู้ดูแลทุกคนถึงเข้มงวดกับกฎ 3 ข้อนี้   

วันนี้เจ๊หมวยเจอเรื่องที่ทำให้รู้สึกไม่ค่อยดี  เจ๊เจอเรื่องเจ้านายจ๊ะจ๋าที่นี่   http://www.t-pageant.com/phpbb3/viewtopic.php?f=19&t=102203&st=0&sk=t&sd=a


>>> ....โดยเรื่องนี้ผมไปอ่านเจอที่บอร์ด siam boy ขอบคุณคุณ เอ็มคน  เล่าเรื่องด้วยนะครับ ที่ เอามาให้ได้อ่าน แล้วก้อขอบคุณ คนแต่งเรื่องนี้ด้วย ซึ่งผมก้อไม่รู้ซะด้วยสิว่าใครแต่ง แต่ถ้าท่านเจ้าของเข้ามาพบและอ่านเจอ ผมก้อขออนุญาตเอามาเผยแผ่กันให้ได้อ่านนะครับ โดยส่วนตัวชอบมากครับ.....<<<


เจ๊หมวยไม่สบอารมณ์ :   :o

ที่จริงเจ๊ควรจะรู้สึกดีกับข้อความนี้ เพราะการเผยแพร่ก็ทำให้นิยายเราเป็นที่รู้จัก  แต่เจ๊หมวยกลับไม่รู้สึก  เพราะอะไรน้องๆ รู้ใช่มั้ย

1 ชื่อเรื่องถูกเปลี่ยนเป็น  "เจ้านายที่รัก" คุณคือทุกอย่างของผม   

    >>>   ชื่อเรื่องถูกเปลี่ยนแบบนี้เจ้าของเรื่องจะไปตามเจอได้ยังไง  วันนี้เจ๊ search  หานิยายตัวเองใน google   และไปเจอเข้าโดยบังเอิญ  <<<

2 คนโพสต้องขออนุญาตจากเจ้าของเรื่องโดยตรง ไม่ใช่เห็นคนอื่นโพสก็คิดว่าเอามาโพสต่อได้  คุณเอ็มที่ บอร์ด siam boy เป็นใครเจ๊หมวยก็ไม่รู้จัก ตามเข้าไปก็ไม่เจอนิยายเรื่องนี้ในนั้น

เจ๊หมวยบ่น :   :teach:

กว่าจะเขียนนิยายออกมาได้แต่ละเรื่อง กว่าจะคิดคำพูดออกมาได้แต่ละประโยค  คิดว่าง่ายนักเหรอ   เดี๋ยวนี้คนเขียนไม่มีความหมายแล้ว  คนโพสมีความสำคัญมากกว่าคนเขียนซะอีก   คนอ่านก็อ่านอย่างเดียวไม่สนใจเลยว่าเรื่องที่เราอ่านใครเขียนกันนะ  ทำไมถึงเขียนอะไรออกมาได้น่ารักเช่นนี้ :-[   

เพื่อนๆ น้อง ๆ อ่านแล้วคงสงสัยว่าทำไมเจ๊หมวยไม่ไปตอบในกระทู้ที่เขาลงเรื่องของเรา  บอกเขาไปเลยซีว่าทำไม่ถูก

เจ๊หมวยไม่ทำแบบนั้นค่ะ   เหตุผลเพราะ  แหะ ๆ  เจ๊ไม่รู้จักเขาอ่ะ   :o11: 

แล้วเจ๊หมวยก็ใจดีด้วย  ไม่ชอบต่อว่าใคร  เขาก็อุตส่าห์โพสเรื่องเรา (ที่ไม่รู้ว่าเราเขียน) จนจบ  น้องๆ ที่อ่านอยู่ในนั้นก็อมยิ้มอย่างมีความสุขอยู่   จู่ๆ คนเขียนโผล่เข้าไปถามคนโพสในเรื่องที่ไม่ค่อยดี  น้องๆ ที่อ่านจะเหวอกันมั้ย 

เจ๊หมวยมาระบายในกระทู้นี้เพราะที่นี่ เจ๊หมวยรู้จักน้องๆ   ในเมื่อเข้ามาอ่านนิยายและอมยิ้มมีความสุขกันออกไป  ถึงเวลาที่เจ๊มีเรื่องหงุดหงิดใจมาระบายก็ต้องช่วยกันรับฟังด้วยดิ

ที่จริงเจ๊หมวยมาเปิดประเด็นที่นี่เพราะเชื่อว่า  เพื่อนๆ น้องๆ หลายคนในเล้าเป็ดอาจรู้จักและวนเวียนอยู่ในบอร์ดนั้นด้วย ใครรู้จักคนโพสต์  ช่วยบอกให้เขาเมลหาเจ๊หมวยหน่อย (daddys_lover2001อย่าแสดงเมลบนบอร์ด) เจ๊อยากรู้ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเรื่องทำไม??? อยากให้มีคนรู้จักไปบอกเขาก่อน  แล้วเจ๊หมวยค่อยคุยกับเขาทางเมล   จะไม่ไปถามในกระทู้นิยายแน่นอน

ใครรู้จักคนโพสต์และอาสาจะไปบอกให้ก็ขอบคุณมาก  หรือใครมีความคิดเห็นอย่างไรคะ  หรือจะเฉยๆ ดี

กำลังเขียนภาค 2 ของเจ้านายจ๊ะจ๋าอยู่   เจอเรื่องนี้เขียนต่อไม่ออกเลย :o12:
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: ที่ปรึกษาไอทีขั้นต้น ที่ 22-03-2009 00:46:01
นำมาจากเว็บศาลฎีกา  www.supremecourt.or.th  เพื่อประโยชน์ในการศึกษา

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1908/2546
“... หนังสือ "กลยุทธ์ในการฝึกอบรม" ของจำเลยที่ 1 มีข้อความที่เหมือนและคล้ายกับข้อความที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ "คู่มือการประเมินผลการฝึกอบรมสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม/สัมมนา" และ "คู่มือการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม /สัมมนา" ของโจทก์ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญของงานประมาณ 30 หน้า จากจำนวนประมาณ 150 หน้า ข้อความบางตอนมีลักษณะเกือบเหมือนกันคำต่อคำบางตอนมีลักษณะดัดแปลงให้ต่าง กันเล็กน้อย และบางตอนก็เพียงแต่ปรับเปลี่ยนหัวข้อเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งยากที่จะเกิดขึ้น ได้โดยบังเอิญ การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการทำซ้ำและดัดแปลงงานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์  เมื่อจำเลยที่ 1 กระทำไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์   จึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์...”

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2750/2537
“... คำและบทนิยามในพจนานุกรมของจำเลยซ้ำกับคำและบทนิยามในพจนานุกรมของโจทก์ใน ลักษณะลอกมาทุกตัวอักษรประมาณ 14,000 คำและดัดแปลงโดยสลับที่บทนิยามบ้าง เปลี่ยนตัวอย่างใหม่หรือตัดออกบ้างเพิ่มเติมหรือตัดข้อความในบทนิยามของ โจทก์ออกบ้าง ประมาณ 19,000 คำ ส่วนการทำซ้ำหรือดัดแปลงภาพประกอบบทนิยามในพจนานุกรมของโจทก์มีประมาณ 130 ภาพ การจัดทำรูปเล่มและการพิมพ์ข้อความที่ปกนอกและปกในของพจนานุกรมทั้งสองล้วน มีลักษณะลอกเลียนแบบกันแตกต่างกันแต่เพียงสีและก่อนฟ้องคดีจำเลยที่ 5 ในฐานะกรรมการผู้จัดการจำเลยที่ 2 เคยมีหนังสือถึงโจทก์ยอมรับผิดในการละเมิดทั้งปวง  ดังนี้ พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ที่จำเลยที่ 1 เป็นประธานคณะผู้จัดทำและจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 5  พิมพ์ออกจำหน่ายจึงได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ในพจนานุกรมฉบับราช บัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ของโจทก์อันเป็นงานวรรณกรรมและงานศิลปกรรมรวมอยู่ด้วย ด้วยการทำซ้ำหรือดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนอันเป็นสาระสำคัญโดยไม่มี ลักษณะเป็นการจัดงานขึ้นใหม่และโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ผู้เป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าว  จำเลยจึงต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์...”

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5306/2550
“... โจทก์ได้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นงานวรรณกรรม  ทั้งนี้ไม่ว่าข้อมูลซึ่งเป็นงานวรรณกรรมนั้นจะมีคุณภาพหรือไม่ มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ มีอรรถรส มีคนอ่านหรือไม่มีใครอ่านก็ยังถือเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์  ในเมื่องานนี้เป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวโจทก์เอง  กรณีหาจำต้องมีอรรถรสหรือสุนทรีภาษาแต่อย่างใดไม่ งานข้อมูลการออกแบบ สร้าง ประกอบ ติดตั้งระบบกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ สารเคมีสำหรับปรับสภาพน้ำและรูปภาพประกอบ ในเว็บไซต์ของโจทก์จึงเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ มาตรา 4 และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง...”


credit by beerled
http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A7617512/A7617512.html
http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A7628910/A7628910.html


******************************
1.เป็นการดัดแปลงหรือทำซ้ำซึ่งเข้าข่ายพรบ.ลิขสิทธิ์2537 หรือไม่

ตามพรบ.ลิขสิทธิ์วางหลักไว้เรื่องดัดแปลงและทำซ้ำ หมายถึง
"มาตรา  ๔  ในพระราชบัญญัตินี้
         ทำซ้ำ" หมายความรวมถึง คัดลอกไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ทำสำเนา ทำ แม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับ จากสำเนาหรือจากการโฆษณา  ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หมายความถึงคัดลอกหรือทำ สำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในส่วน อันเป็นสาระสำคัญ  โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่  ทั้งนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
"ดัดแปลง"  หมายความว่า ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไข  เพิ่มเติม  หรือจำลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสำคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงาน ขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่า  ทั้งหมดหรือบางส่วน
(๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม ให้หมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูปวรรณกรรมหรือรวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดลำดับใหม่
(๒) ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ให้หมายความรวมถึง  ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำขึ้นใหม่2. มาตรา ๒๗     การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
           (๑)    ทำซ้ำหรือดัดแปลง
           (๒)    เผยแพร่ต่อสาธารณชน

credit by Parody
http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A7617512/A7617512.html
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: zushipop ที่ 19-07-2009 11:53:28
ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ นะครับ

 o22 o22 o22
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: gumrai3 ที่ 29-11-2009 21:38:20
เก็บไว้ในเครื่องน่ะค่ะไม่เคยปริ๊นเลย :-[
รับทราบค่ะ
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: Nanzari ที่ 12-01-2010 08:41:11
ขอบคุณสำหรับความรู้

รับทราบจ้า ^^
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: inimeg ที่ 18-01-2010 05:15:34
ว่าแต่ที่บอร์ดไหนเหรอครับ
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: ที่ปรึกษาไอทีขั้นต้น ที่ 01-02-2010 13:15:22
ตัวอย่างการฟ้องละเมิดเอารูปไปใช้

ระวังกันไว้ให้มากนะครับ

http://www.pantip.com/cafe/camera/topic/O8816260/O8816260.html
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: oaw_eang ที่ 01-02-2010 15:53:19

แล้วถ้่าเอามาสอนหนังสือเด็กนี้จะโดนไหมอะคะ?

บรือออออออออออออออออส์  น่ากลัว

เงินเดือนยิ่งน้อยๆ อยู่ด้วยจิ


ปลง เอามาสอนหนังสือเด็ก= เอามาประกอบธุรกิจไหมอะ?  เพราะเอามาหากินเหมือนกัน นิ

กลุ้มจายยยยยยยยยยยยยยยยยยย
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: ที่ปรึกษาไอทีขั้นต้น ที่ 02-02-2010 22:32:50
เคยมีคนโดนฟ้องที่เอาบทความที่เขียนไปสอนนะ

แต่ไม่แน่ใจว่ารูปภาพเอาจะผิดไหม ถ้าโดนฟ้องคาดว่าผิดหล่ะครับ

หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: machimaru ที่ 05-02-2010 10:15:52
คุณกระต๊อบ ขอยืมไปแปะที่บอร์ดเราหน่อยนะคับ

มีความรู้เพิ่มขึ้นและได้ประโยชน์มากๆเลย

ได้เลยคับ

ไม่ว่าหรอ..อิอิ

มาตอบแทน... :laugh:
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: inimeg ที่ 08-02-2010 23:12:26

แล้วถ้่าเอามาสอนหนังสือเด็กนี้จะโดนไหมอะคะ?

บรือออออออออออออออออส์  น่ากลัว

เงินเดือนยิ่งน้อยๆ อยู่ด้วยจิ


ปลง เอามาสอนหนังสือเด็ก= เอามาประกอบธุรกิจไหมอะ?  เพราะเอามาหากินเหมือนกัน นิ

กลุ้มจายยยยยยยยยยยยยยยยยยย

ไม่โดนค่ะ เอ๊ย ครับเจ้

การใช้ในสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ครับ (ข้อกฏหมายแบบประโยชน์นิยม)

ในกรณีโรงเรียนสอนพิเศษ อันนี้ยังไม่ทราบครับ เพราะยังไม่มีคดีของโรงเรียนสอนพิเศษเลย

หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: inimeg ที่ 11-02-2010 00:08:29
ตามมารยาทการขอบทความแล้ว ต้องบอกแหล่งที่เราจะเอาไปลงให้ชัดเจนด้วยนะครับ รีพลายแรกไม่บอก รีพลายสองบอกชื่อเว็บ ผมใช้กูเกิ้ลหาแล้วไม่เจอ

รบกวนของลิ้งที่นำไปลงมาด้วยนะครับ


สำหรับบทความอื่นๆ ก็เช่นกันครับ


ไม่ใช่แค่เอ่ยปากขอแล้วก็เอาไปเลย


ผมอนุญาตครับ ขอแค่บอกแหล่งด้วย
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: ✥Gryffindor✥ ที่ 30-03-2010 19:49:55
ขอบคุณค่ะ ไม่รู้เหมือนกัน
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: pppp ที่ 12-08-2010 20:57:57
กระจ่างมากเลยค่ะ
เพิ่งรู้ว่า ขนาดแก้คำผิด มันก็ผิดนะ
เป็นความรู้ และเป็นประโยชน์มากๆ เลยค่ะ
ขอบคุณเจ้าของกระทู้นะคะ
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: B_O_M ที่ 08-10-2010 04:54:16
ผมอยากรู้อ่ะครับ ว่าถ้าเอานิยายในเล้าไปโพสที่อื่นแล้วไม่ได้เขียนชื่อคนแต่ง และ ไม่มีการขอด้วย
จะเจออะไรบ้าง และผิดกฎหมายอะไรบ้าง :fire: :m31: :m16:

แจ้งเจ้าของเรื่องที่นี่ครับ ส่วนจะเป็นอย่างไรต่อนั้น แล้วแต่ทางเจ้าของเรื่อง เพราะเรื่องนี้ต้องให้เจ้าทุกข์ คือเจ้าของผลงานเป็นคนทำ

อาจจะแจ้งให้ทางผู้ที่ทำในบอร์ดอื่นๆ ทราบก่อนด้วยการเอากระทู้นี้ให้อ่าน หรือบอกไปว่า เขากำลังทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ิ์ มีโอกาสที่จะถูกดำเนินคดีได้ถ้าไม่ปรับปรุงหรือแก้ไขให้ถุกต้อง
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: inimeg ที่ 12-10-2010 20:40:52

ขออภัยครับ จะกดอ้างถึง ดันกดผิดไปแก้ไข...แหะๆ
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: B_O_M ที่ 16-10-2010 01:06:50
^
ู^
ถ้านักเขียนคนนั้นไม่เล่นเล้าเราแล้ว จะติดต่อยังไงล่ะค้าบ
อีกอย่างเขาเล่นก๊อปนิยายไปเกือบทั้งเล้าเลย :m16:
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: inimeg ที่ 20-10-2010 22:59:34
เอาเท่าที่ทำได้ครับ เรื่องไหนที่คนเขียนยังติดต่อได้ ก็ติดต่อไป เรื่องไหนทำไม่ได้ก็คงต้องปล่อยครับ แจ้งแล้วถ้าเจ้าของเรื่องไม่ทำอะไรก็เท่านั้นด้วยครับ

บอร์ดไหนเหรอครับ
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: krappom ที่ 22-10-2010 03:16:08
^
ู^
ถ้านักเขียนคนนั้นไม่เล่นเล้าเราแล้ว จะติดต่อยังไงล่ะค้าบ
อีกอย่างเขาเล่นก๊อปนิยายไปเกือบทั้งเล้าเลย :m16:

 :a5:
อีกแล้วเหรอเนี่ย
ที่ไหนอีกอะ
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: Poes ที่ 22-10-2010 05:12:40
โห เอาไปทั้งเล้า กรี๊ดดดดดด
บอร์ดไหนๆ หลังไมค์บอกก้ได้ ถ้าไม่อยากเอ่ยนาม อยากไปส่อง

เดี๋ยวหาเงินตั้งกองทุนไว้ฟ้องร้องพวกนี้ซะดีมั้ยเนี่ย  :m16:
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: V_we ที่ 22-10-2010 23:19:40
เกือบทั้งเล้า
 :a5:
เอาไปลงที่ไหนล่ะเนี่ย
ทำไมถึงทำแบบนี้น้อ
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: k_U_K_K_I_K ที่ 23-10-2010 00:00:53
ถ้าเกือบทั้งเล้านี้ ยกเล้าไปตั้งเลยดีไหมเนี่ยย

เฮ้อออออ เซ็งแทนคนเขียนมากมายจริงๆๆ

พวกนี้
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: krappom ที่ 23-10-2010 03:30:58
โห เอาไปทั้งเล้า กรี๊ดดดดดด
บอร์ดไหนๆ หลังไมค์บอกก้ได้ ถ้าไม่อยากเอ่ยนาม อยากไปส่อง

เดี๋ยวหาเงินตั้งกองทุนไว้ฟ้องร้องพวกนี้ซะดีมั้ยเนี่ย  :m16:

ก็ดีนะพี่
และที่สำคัญควรตั้งกองกำลังไว้ตั้งรับเวลาพวก(แม่ง)ยกขโยงกันมาป่วน(เหมือนคราวก่อน)ด้วย
 :laugh:
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: bluenude ที่ 30-01-2011 19:00:40
ได้สาระสุดยอดอ่ะ ขอบคุณคับ  :a5:
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: minmon ที่ 28-02-2011 17:06:27
ขอบคุณมากค่ะ ได้ความรู้ใหม่ ๆ

ขอสารภาพ เคยพรินท์ ฟิค อ่านกันเองในกลุ่มเพื่อน ไม่ได้ขายนะ

แต่ตอนนี้ฟิคเหล่านั้น ก็ทิ้งไปหมดแล้ว

ไม่ใช่เพื่อทำลายหลักฐานนะ แต่ใช้กระดาษ Reuse print อ่านจบแล้ว ก็ไม่อยากเก็บไว้

หวังว่าคงไม่ผิดกฏหมายนะ แต่ต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ  :m25:
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: philopator7 ที่ 19-03-2011 15:38:59
 :pig4: :pig4: :pig4: :pig4:

ดูดีมีความรู้ขอรับ

สมองจะได้เพิ่มพูนความรู้ขึ้นมานิดหนึ่ง
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: B_O_M ที่ 12-05-2011 10:52:54
เห้อ!! เจออีกละ ก๊อบไปแล้วไม่บอกว่าใครแต่ง  แล้วยังมีหน้ามาบอกอีกว่า เอามาจากเว็ปนอก?นอกพ่อง!!! :angry2:
จะทำอย่างไรดี ??? แถมจะเครดิต ก็เครดิตหมาแมวที่ไหนไม่รู้ เหนื่อยยยใจ!!!
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: off1423 ที่ 18-05-2011 17:47:09
ความรู้เลยนะครับเนี่ย
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: PseQuill ที่ 04-06-2011 16:45:36
ขอบคุณมากเลยค่ะ  o13
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: storehouse26 ที่ 11-09-2011 02:59:45
ขอบคุณมากนะคะ เป็นความรู้จริงๆ  o13
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: PoEm2011 ที่ 30-03-2013 21:46:11
ขอบคุณ คุณต้อบ ได้ความรู้ดี และก็เคยเห็นนิยายในเล้าที่ไปโพสต์ที่อื่นเหมือนกัน เห็นด้วยว่าการขออนุญาติเจ้าของผลงานเป็นเรื่องที่ควรทำมากๆ คิดว่าทุกเจ้าของผลงานคงยินดีถ้างานของตนเองถูกเผยแพร่โดยที่เจ้าของเองได้รับรู้และติดตาม
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: OoแซมเศวตoO ที่ 11-04-2013 11:21:32
อ่านได้ความรู้ครับ....ได้รู้ว่าเขียนเล่นๆไม่ได้แล้วต้องเขียนให้ได้คุณค่า  o13
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: pearl9845 ที่ 02-02-2015 06:51:43
ฟรอสชอบไม้แล้วหรือเปล่า?
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: RIRIN ที่ 09-07-2015 10:49:09
ขอบคุณมากคะ มีประโยชน์เป็นความรู้มากเลยคะ  o13
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: มะปรางเปรี้ยว ที่ 28-07-2015 10:35:29
ขอบคุณสำหรับความรู้มากเลยคะ :pig4:
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: mafia ที่ 13-09-2015 18:31:33
 :pig4:
ได้ความรู้อะๆรใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่า
อยู่ใน(ซอกหลืบๆๆๆๆ)วงการนี้ต้องศึกษาหาความรู้ไว้ซะหน่อย
 :katai4:
หัวข้อ: Re: ความรู้ : ลิขสิทธิ์กับวรรณกรรมออนไลน์ สิทธิ์ที่ต้องรู้ [เรียบเรียงใหม่]
เริ่มหัวข้อโดย: windchest ที่ 25-04-2016 01:16:23
มาเรียนรู้เรื่องลิขสิทธิ์ ขอบคุณสำหรับความรู้ที่น่ารู้ค่า  o13